Kindertijd wil zeggen: speeltijd

Een kind ontwikkelt in het spel het vermogen zich handelend, voelend en denkend met de wereld te verbinden. Yoga is een ontdekkingsreis, waarin het kind zichzelf ontwikkelt om te komen tot evenwicht in z’n totaliteit. Plezier maken neemt een belangrijke plaats in.

Yoga is ontwikkeling, verbinding, vereniging met alles binnen en buiten jezelf. Ieder kind doet wat hij/zij kan. Zo is yoga geschikt voor alle kinderen.

Het allerbelangrijkste is, dat de kinderen zichzelf mogen zijn, er is geen competitie, er hoeft niet gepresteerd te worden, dat wordt in de maatschappij al te vaak van ze gevraagd. Ze krijgen liefdevolle ondersteuning en erkenning voor wie ze zijn. Ieder kind is uniek en heeft zijn/haar kwaliteiten.

Doelstellingen kinderyoga

 1. Liefde
 2. Geduld
 3. Begrip
1. Vriendelijk zijn tegenover elkaar, deze vorm van liefde is gebaseerd op een besef van de mogelijkheden, welke in het kind zelf als individu besloten liggen. Vrij zijn van vooroordeel en rassentegenstellingen op een werkelijk gevoel van mededogen. Een medogende houding zal haar oorsprong vinden in:
 • erkenning van de moeizaamheid van het dagelijks bestaan
 • in gevoel voor het spontane reageren van het kind
 • in de overtuiging dat liefde altijd het beste in ons wakker roept
2. De eerste beginselen leren van verantwoordelijkheidsbesef, wat reeds in het geestelijke kind kan worden aangetroffen. Leren plichten te aanvaarden en medeverantwoordelijk te zijn. 3. Een verklaring geven waarom. Het kind zal daarop reageren, want kinderen denken meer na dan men aanneemt. Het kind reageert op onrechtvaardigheid, welke haar oorsprong vindt in onbegrip. Volwassenen zijn geneigd de kinderen onnodig besef van overtredingen bij te brengen. Dit zijn bijkomstigheden en moet door de vingers gezien worden. Waar het om draait is de werkelijke verkeerde dingen, zoals:
 • inbreuk maken op de rechten van anderen
 • individuele wensen voorop stellen ten koste van de groep
 • verkeerde voorbeeld van de ouders
Een kind is geneigd anti-sociaal te worden als het geen begrip ontvangt of de omstandigheden hem/haar boven het hoofd groeien. De nadruk ligt op:
 1. een ontwikkelende verstandelijke beheersing van het gevoelsleven
 2. visie, verder zien dan wat binnen onze gezichtskring valt
 3. wijsheid
 4. gebruik van verstand
  • lager manas (concreet denkvermogen), gezond verstand, de vijf zintuigen
  • hoger manas (abstract denkvermogen), ideeen en abstracte waarheden
Kennis dient 3-voudig van aard te zijn:
 1. kennis wat verzamelt is eigen maken en weggooien wat niet van praktisch nut is
 2. door inzicht wijsheid opdoen en deze in praktijk brengen, door:
  • juist georganiseerd leven
  • begrijpende houding
  • juist gedrag
 3. gevoel voor synthese, verbanden zien, dat een oorzaak en een gevolg heeft
kinderen: beschaving jongeren: cultuur jong volwassenen: wereldburgerschap

Inhoud van de lessen

Het lesthema wat speelt, wordt op een intuïtieve manier uitgebeeld. Het thema kan van alles zijn. B.v. een verhaal, een element, een zintuig, een yantra, een emotie, een voorwerp, yama of niyama enz.
Een yoga les bestaat uit verschillende onderdelen volgens de methode van het 8-voudige pad van de yoga sutra’s van Patanjali aangepast aan de behoeften van het kind. Staan-, zit-, lig-, innerlijke- en ontspanningsoefeningen, voor de kleinsten verwerkt in het spel. Loslaten van fysieke, emotionele en mentale spanning. Spannen en ontspannen, dynamiek en rust. Expressie oefeningen, uiting geven aan wie we zijn. Ademhalingsoefeningen, ondersteunend en zuiverend, want met de ademhaling van kinderen mag niet worden geknoeid. Meditatieve ontspanning. Door de momenten van rust en door visualisaties leren we te concentreren en mediteren. Het bevordert concentratie en ontwikkelt creativiteit.

raja yoga vanaf 13 jaar

Yoga is niet het verleden (her)scheppen, maar nodigt je uit jouw idee van b.v. rechtvaardigheid, eerlijkheid, tolerantie te onderzoeken. Gewetensvragen, waar je tot nu toe niet aan toegekomen bent. Immers als kind ben je bezig met de opbouw van je lichaam, daarna de opbouw van je levenskrachten (etherisch lichaam). De zorg voor de ontwikkeling van je eigen IK, een unieke zelfstandige persoonlijkheid te worden, wordt nu langzamerhand jouw verantwoordelijkheid. Maar tegelijkertijd heb je te maken met de mensen om je heen, die je opvoeding bepalen. Als kind voel je die onvrijheid, je zit vol met invloeden van buitenaf.

Maar men kan alleen maar verder met iets wat men zelf heeft verworven. Dat roept op tot loslaten en reiken naar de toekomst. Het leven verlangt vooruit te gaan.

Mislukking bestaat niet, alleen inspanning. Goed of fout bestaat niet, alleen “wat werkt” en “wat werkt niet”, afhankelijk van wat je probeert te bereiken of doen.

Met straf stop je het gedrag, straf draagt niets bij aan verandering van gedrag.

Het bewust worden door vragen te stellen en te filosoferen b.v. over de yama’s en niyama’s is een keuze. En keuze is een proces, waardoor jij je ontwikkelt en je uiteindelijk zult ervaren Wie Je Werkelijk Bent.

Raja yoga volgens de methode van het 8-voudige pad van de yoga soetra’s van Patanjali.

 1. yama – morele principes/weigeringen
 2. niyama – morele idealen/voorschriften
 3. asana – houdingen/oefeningen
 4. pranayama – energiebeheersing
 5. pratyahara – beheersing van de zintuigen
 6. dharana – concentratie
 7. dhyana – meditatie
 8. samhadi – contemplatie

Opbouw van de lessen

 1. Theorie thema, filosoferen en ruimte voor vragen – 15 min.
 2. Asana’s, mudra’s, energieoefeningen – 30 min.
 3. Ontspanning, visualisatie, concentratie, meditatie – 15 min.
Door de al of niet spelende fysieke-en emotionele veranderingen worden de asana’s (houdingen of oefeningen) in samenwerking met de ademhaling dynamisch uitgevoerd.

Verbinding
Eerst ga je op zoek naar je eigen ik, je eigen welZIJN dan jij in relatie tot anderen, daarna als EEN van het geheel.

ohm

raja yoga docent kinderyoga

Voor wie is deze opleiding? Voor iedereen die met het kind te maken heeft in de ruimste zin van het woord.
En dat kind zit in ieder van ons. Bagage uit ons kindertijd remt onze persoonlijkheid. Indrukken (vervuiling) uit de kindertijd doet ons vaak vergeten, waarvoor we op aarde kwamen.

Door de verbinding met de oorsprong, de geestelijke wereld leeft het kleine kind in het totaal, in begrippen en niet in woorden. Het kind leert zich te verbinden met de stoffelijke wereld. Zodra het IK zegt, begint het zelfgevoel zich te vormen en raakt het de verbinding met de oorsprong gedeeltelijk kwijt.

Het kleine kind bootst jou na en wordt gevormd door wat JIJ BENT.

Inhoud van de opleiding

 1. Helen van het kind in jezelf, de wonden helen van onze kindertijd.
 2. Inzicht krijgen in de lichamelijke, mentale en psychosociale processen van het kind vanuit de oosterse filosofie.
 3. Het naar buiten brengen, ervaren en loslaten van iets wat je belemmerde en daardoor krijg je meer inzicht in je zelf. (Wat is je zelfbeeld ?)

Inhoud van de lessen

’s Morgens theorie/praktijk en ’s middags wordt er een voorbeeldles gegeven.

De leeftijden variëren zo snel, doordat de kinderen niet meer in de groepen zijn in te delen, die men al jarenlang hanteert. Wij hanteren 3 leeftijdgroepen, maar het hangt van het kind/ de jongere af:
5/6 tot en met 9 jaar
9/10 tot en met 12 jaar
12/13 tot —

Als je iets wil leren, lees erover.

Het lesboek wat we gebruiken is gebaseerd op het holistische principe, het denken in gehelen en op het 8 stappenplan van de yoga sutra’s van Patanjali aangepast aan het kind. Het totale beeld dus.
Het lesboek wat hoort bij de opleiding wordt door de Stichting verstrekt en is bij het lesgeld inbegrepen.
Aanschaf boek: Yoga Dipika -B.K.S. Iyvengar ISBN 90-6350-0289

Wat kan je met deze opleiding?

“Als je iets meester wil worden, geef er dan les in”.
Het creëren van je eigen mogelijkheden door:

 • Lesgeven b.v. eigen cursussen opzetten
 • Ook in scholen, ziekenhuizen, dat hangt van je achtergrond, je ondergrond af.
 • Is dit dans, drama, psychologie —— verbinden.
 • Workshops voor scholen, de doelstelling van Stichting Alaya is om yoga op scholen te intregeren.
 • Bedrijven pers.feest, b.v. onder het noemer ter verbetering van de samenwerking onder personeel enz.

Eisen toelating

Dat hangt af van je interesse, je ondergrond(cursussen e.d.). Een yoga opleiding als ondergrond is meegenomen, maar door de verschillende opvattingen over yoga niet afdoende. In de 12 lessen krijg je een gedegen kinderyoga opleiding gebaseerd op Raja Yoga. Daarom is het ook belangrijk om op een info ochtend aanwezig te zijn.

Er wordt van je verwacht dat je aan alle lessen deelneemt (alleen bij hoge uitzondering kan een les gemist worden) Elke les is belangrijk, doordat ze een geheel vormen. Als je dus een les mist, mis je een stukje van het geheel, Elke maand krijg je een opdracht, die je uitvoert. Je bent dus echt een heel jaar bezig, die tijd heb je ook nodig, omdat pas halverwege de opleiding en soms nog later, de thema van je scriptie duidelijk wordt.

Examen

Het schrijven van je scriptie, (kind en yoga) onderwerp naar eigen keuze en het geven van een yogales aan kinderen (praktische toets)
“Als je iets wilt begrijpen, schrijf erover.”

Een diploma ontvang je

 • als de opdrachten juist zijn uitgewerkt
 • als in de scriptie relatie yoga en kind duidelijk naar voren komt
 • als de praktische toets, dus lesgeven aan kinderen/jongeren juist is uitgevoerd
 • als in de scriptie duidelijk JOUW inzicht over het gekozen onderwerp naar voren komt
 • als je tenminste 11 van de 12 lessen aanwezig bent geweest
ohm