Bhakti yoga - de kunst van het loslaten

Bhakti yoga is in de Raja Yoga een vorm van yoga, die niet alleen het hart opent, maar ook verbinding maakt met het hoofd.
Je zou ook kunnen zeggen Bhakti yoga is:

  • De kunst van het loslaten
  • De kunst van leven in het NU
  • De kunst van ongehecht zijn
  • De kunst van offeren en verzaken
  • De kunst van Zijn
  • De kunst van overgave aan het leven
  • De kunst van het leven zoals het werkelijk is
  • De kunst van sterven

Natuurlijk kan je van al deze thema’s workshops maken, maar dat is “van alles een hapje nemen van een lopend buffet”. Raja Yoga ziet de eenheid in alles en de hogere Bhakti Yoga kan je terugbrengen naar de oorsprong.

De Bhakti lessen bestaan uit o.a. het behandelen van de Bhagavad Gita en andere heilige geschriften/teksten.

Je kunt de 17 lessen downloaden om nog eens in te zien.

KARMA YOGA - de kunst van juist handelen

Karma yoga is in de Raja yoga een vorm van yoga, die niet alleen de laatste drie niyama’s, de morele voorschriften(1) behandeld, maar ook de filosofie van de klsha’s(2).
Het prachtige boek “De Bhagavad Gita – zoals ze is”, liefdevol de Gita geoemd, begint net als de Raja yoga met Karma-Bhakti en daarna Jnana yoga(3).
1. Moraliteit is juist en onzelfzuchtig handelen.
2. Zie de Yoga Sutra’s van Patanjali hoofdstuk II.
3. Zie de Bhakti lessen n.a.v. de hoofdstukken van de Bhagavad Gita.